O Nas

Witamy na naszej stronie / Welcome

 
 
Firma z pasją, wizją, by profesjonalnie rozwiązywać i tworzyć twoje produkty...
 
A company with passion, vision, professionally solve and create your products...
 
Spółka Konsal Glob specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz dostawie wyrobów ze stali i aluminium. Ostatnio najnowszą gałęzią produkcji są zbiorniki stalowe i aluminiowe wraz z dodatkowym wyposażeniem. W szeregach swojej firmy posiadamy wykwalifikowaną kadrę zajmująca się projektowaniem, dla której nie ma trudnych zleceni- ewentualnie bardziej skomplikowane.
W oparciu o nasz park maszynowy oraz kwalifikacje naszej kadry pracowniczej wykonujemy różne typowe i nietypowe konstrukcje stalowe. Wykonawstwo opiera się na dokumentacji Klienta lub opracowaniach własnych.
Posiadamy dwukomorowy  piec malarski do malowania proszkowego o wymiarach długość 6,5 m, szerokość 2m, wysokość 2m.
 
Produkty:
schody, antresole i podesty, ogrodzenia, maszty .
Zbiorniki ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej
Zbiorniki na Ad Blue
Zbiorniki aluminiowe
Osprzęt i wyposażenie elementów zbiorników (przyłącza czy panel nalewaka)
Transportery rolkowe
 
Usługi:
Projektowanie CAD
Spawanie MIG/MAG/TIG
Gięcie
Cięcie CNC
Wypalanie CNC
Malowanie proszkowe
 
 
The Konsal Glob company specializes in the design, manufacture and delivery of steel and aluminum products. Recently, the newest branch of production are steel and aluminum small tanks with additional equipment. In the ranks of our company we have a qualified design team, for whom there are no difficult tasks - possibly more complicated.
Based on our machine park and the qualifications of our staff, we make various typical and unusual steel constructions. The contracting is based on customer documentation or own studies.
We have a two-chamber painting oven for powder painting with the length of 6.5 m, width 2 m, height 2 m.

Products:
Stairs, mezzanines and landings, fences, masts.
Stainless and acid-proof steel tanks
Tanks on Ad Blue
Aluminum tanks
Accessories and equipment of tank elements (connections or a panel of the filler)
Roller conveyors
 
Services:
CAD Projects
Welding MIG/MAG/TIG
bending
CNC Cutting
Powder painting
 
 
 
 
Copyright ©2019 KONSAL GLOB Sp. z o.o., All Rights Reserved.